RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2022

Raport EBI nr 2/2022 r. – Incydentalne naruszenie zasady 4.9.1 DPSN 2021

Raport bieżący Nr 9/2022 z dn. 23.05.2022 r. – Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 8/2022 z dn. 19.05.2022 r. – Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Raport bieżący nr 7/2022 z dn. 19.05.2022 r. – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZWZ w dniu 19 maja 2022 r.

Raport bieżący nr 6/2022 z dn. 19.05.2022 r. – podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2021 r.

Załącznik do rap 5/2022 – Uchwały podjęte na ZWZ

Raport bieżący nr 5/2022 z dn. 19.05.2022 r. – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2022 r.

Raport bieżący Nr 4/2022 z dn. 22.04.2022 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik nr do rap 4/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Załącznik nr 2 do rap 4/2022 – Projekty uchwał na ZWZ

Załącznik nr 3 do rap 4/2022 – Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

Załącznik nr 4 do rap 4/2022 – Raport biegłego

Raport bieżący Nr 3/2022 z 20.04.2022 r. – Rekomendacja Zarządu  Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2021 rok.

Raporty EBI – 2022

Raport bieżący Nr 1/2022 – z dnia 07.04.2022 r. – Informacja o stanie  stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Raport bieżący Nr 2/2022 z dn. 08.02.2022 r. – Zmiana udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej ODLEDWNIE POLSKIE

Załącznik do raportu bieżącego Nr 2/2022

Raport bieżący nr 1/2022 z dn. 28.01.2022 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku