RELACJE INWESTORSKIE

rok 2021

Raport bieżący nr 4/2021 z dn. 10.02.2021 r. – Zmiana postanowienia o zabezpieczenie roszczenia o uchylenie uchwał.

Raport bieżący Nr 3/2021 z dn. 27.01.2021 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2021 r.

Załącznik do raportu – Uchwały podjęte przez NWZ

Raport bieżący Nr 1/2021korekta z dn. 21.01.2021 r. – Korekta raportu bieżącego 1/2021 z 18.01.2021 r.

Raport bieżący nr 2/2021 a dn. 18.01.2021 r. – Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5%  na NWZ Spółki w dniu 18.01.2021 r.

Załącznik do raportu 1/2021 – Uchwały podjęte n a NWZ

Raport bieżący nr 1/2021 a dn. 18.01.2021 r. – Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 18.01.2021 r.