RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2021

Raport bieżący Nr 15/2021 z 10.12.2021 r. – Zmiana składu Komitetu Audytu

Raport bieżący Nr 1/2021 – z dnia 29.07.2021 r. – Informacja o stanie  stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Załącznik do raportu Nr 1/2021

Załącznik do rap 14/2021 – Zawiadomienie

Raport bieżący nr 14/2021 z dn. 03.07.2021 r. – Zmiana udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

Raport bieżący nr 13/2021 z dn. 21.06.2021 r. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZW Z Spółki w dn. 21.06.2021 r.

Raport bieżący nr 12/2021 z dn. 21.06.2021 r. –Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy

Załącznik do rap 11/2021 – Uchwały podjęte przez ZWZ

Raport bieżący nr 11/2021 z dn. 21.06.2021 r. – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 rok

Załącznik nr 2 do rap 10/2021 – Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej

Załącznik nr 1 do rap 10/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za lata 2019-2020

Załącznik nr 1 do rap 10/2021 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za lata 2019-2020

Raport bieżący nr  10/2021 z dn. 15.06.2021 r. – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z 25.05.2021 r.

Załącznik Nr 2 do rap 9/2021 – Projekty uchwał na ZWZ

Załącznik Nr 1 do rap 9/2021- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący Nr 9/2021 z dn. 25.05.2021 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 8/2021 z dn. 11.05.2021 r. – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2020 r.

Raport bieżący nr 7/2021 z dn. 23.04.2021 r. – Zmiana terminu przekazania raportu za rok 2020

Załącznik do rap. 6/2021 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr 6/2021 z dn. 19.04.2021 r. – Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Załącznik do rap 5/2021 – Tekst jednolity Statutu Spółki

Raport bieżący nr 5/2021 z dn. 13.04.2021 r.- Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 4/2021 z dn. 10.02.2021 r. – Zmiana postanowienia o zabezpieczenie roszczenia o uchylenie uchwał.

Raport bieżący Nr 3/2021 z dn. 27.01.2021 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2021 r.

Załącznik do raportu – Uchwały podjęte przez NWZ

Raport bieżący Nr 1/2021korekta z dn. 21.01.2021 r. – Korekta raportu bieżącego 1/2021 z 18.01.2021 r.

Raport bieżący nr 2/2021 a dn. 18.01.2021 r. – Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5%  na NWZ Spółki w dniu 18.01.2021 r.

Załącznik do raportu 1/2021 – Uchwały podjęte n a NWZ

Raport bieżący nr 1/2021 a dn. 18.01.2021 r. – Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 18.01.2021 r.