RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2020

Raport bieżący Nr 29/2020 z dn. 10.12.2020 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 18.01.2021 r.

Załącznik Nr 1 do rap 29/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Załącznik Nr 2 do rap 29/2020 – Projekty uchwał na NWZ

Załącznik Nr 3 do rap 29/2020 – Żądanie Akcjonariusza zwołania NWZ

Raport bieżący nr 28/2020 z dn. 24.11.2020 r. – Korekta raportu kwartalnego SA-Q3/2020

Raport bieżący nr 27/2020 z dn. 19.10.2020 r. – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Załącznik do rap27/2020 – Statut Spółki

Raport bieżący Nr 26/2020 z dn. 28.09.2020 r . – Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z 28.07.2020 r.

Raport bieżący nr 25/2020 z dn. 14.09.2020 r. – Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr 24/2020 z dn. 14.08.2020 r. – Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu

Załącznik nr 2 – zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu L. Walczyka

Załącznik nr 3 – zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu R. Pisarskiego

Raport bieżący nr 23/2020 z dn. 14.08.2020 r. – Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego

Raport bieżący nr 22/2020 z dn. 10.08.2020 r. – Dokumenty związane z oferowaniem akcji własnych w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego

Załącznik Nr 1 do rap 22/2020 – Dokument sporządzony na podstawie art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia 2017/1129

Załącznik Nr 2 do rap 22/2020 – Program Motywacyjny

Załącznik    Nr 3 do rap 22/2020 – Regulamin Programu Motywacyjnego

Raport bieżący nr 21/2020 z dn. 04.08.2020 r. – Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 20/2020 z dn. 29.07.2020 r. – Wybór Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 19/2020 z dn. 29.07.2020 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ 28.07.2020 r.

Raport bieżący nr 18/2020 z dn. 29.07.2020 r. – Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez ZWZ

Załącznik do rap17/2020  – Uchwały podjęte na ZWZ

Raport bieżący nr 17/2020 z dn. 29.07.2020 r. – Uchwały podjęte i niepodjęte projekty uchwał na ZWZ Spółki w dn. 28.07.2020 r.

Raport bieżący nr 16/2020 z dn. 30.06.2020 r. – Korekta raportu bieżącego nr 13/2020 z dn. 15.06.2020 r.

Raport bieżący nr 15/2020 z dn. 25.06.2020 r – Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Raport bieżący nr 14/2020 z dn. 25.06.2020 r. Zwołanie ZWZ Spółki na 28.07.2020 r.

Załącznik nr 1 do rap 14/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Załącznik nr 2 do rap 14/2020 – Projekty uchwał na ZWZ

Raport bieżący nr 13/2020 z dn. 15.06.2020 r. – Zmiana rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 rok
Raport bieżący nr 12/2020 z dn. 28.04.2020 r. – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04.05.2020 r.
Raport bieżący nr 11/2020 z dn. 09.04.2020 r. – Zmiana porządku obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza
Załącznik do rap11/2020 – Projekty uchwał przekazane przez Akcjonariusza
Załącznik do rfap11/2020 – Projekty uchwał do pkt 21 i 22 porządku obrad
Raport bieżący nr 10/2020 z dn. 09.04.2020 r. – Odwołanie NWZ Spółki zwołanego na 20.04.2020 r.
Raport bieżący Nr 9/2020 z dn. 07.04.2020 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04.05.2020 r.
Załącznik do rap9/2020 – Ogłoszenie
Załącznik do rap9/2020 – Projekty uchwał na ZWZ
Załączniki do raportu bieżącego nr 8/2020 z dn. 01.04.2020 r
Raport bieżący nr 8/2020 z dn. 01.04.2020 r – Korekta raportu rocznego SA-R 2019 r.
Raport bieżący nr 7/2020 z dn. 31.03.2020 r. – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 r.
Raport bieżący nr 6/2020 z dn. 30.03.2020 r. – zmiana terminu przekazania raportu za rok 2019 r.
Raport bieżący nr 5/2020 z dn. 18.03.2020 r. – Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Raport bieżący nr 4/2020 z dn. 11.03.2020 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.04.2020 r.
Załącznik nr do raportu nr 4/2020 – Ogłoszenie
Załącznik nr 2 do raportu nr 4/2020 – Projekty uchwał
Załącznik nr 3 do raportu nr 4/2020 – Żądanie Akcjonariuszy zwołania NWZ
Raport bieżący nr 3/2020 z dn. 28.02.2020 r. – Porozumienie Akcjonariuszy
Załącznik do raportu bieżącego 3/2020
Raport bieżący nr 2/2020 z dn. 30.01.2020 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Raport bieżący nr 1/2020 z dn. 27.01.2020 r. – Nabycie znaczącego pakietu akcji Spółki