RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2019

Raport bieżący nr 25/2019 z dn. 20.11.2019 r. – Korekta raportu kwartalnego SA-Q3/2019
Raport bieżący nr 24/2019 z dn. 30.09.2019 r. – Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.
Raport bieżący nr 23/2019 z dn. 30.09.2019 r. – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2019 – uchwały podjęte na NWZ
Raport bieżący nr 22/2019 z dn. 30.09.2019 r. – Uchwały podjęte n a NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.
Załącznik nr 2 do rap 21/2019 – Projekty uchwał na NWZ
Załącznik nr 1 do rap 21/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Raport bieżący nr 21/2019 z dn. 02.09.2019 r. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki i projekty uchwał na NWZ
Raport bieżący nr 20/2019 z dn. 08.08.2019 r – Rezygnacja osoby nadzorującej
Raport bieżący nr 19/2019 z dn. 15.07.2019 r. – Wypłata dywidendy
Raport bieżący nr 18/2019 z dn. 25.06.2019 r. – Zawiadomienie o zmianie udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów ODLEWNI POLSKICH S.A.
Raport bieżący nr 17/2019 z dn. 19.06.2019 r. – Rozliczenie transakcji nabycia akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych.
Raport bieżący nr 16/2019 z dn. 17.06.2019 r. – Przyjęcie oferty sprzedaży akcji złożonej przez akcjonariusza w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.
Raport bieżący nr 15/2019 z dn. 03.06.2019 r. – Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu
Załącznik nr 1 do rap 15/2019 – Powiadomienie Prezesa Zarządu Pana Z. Rondudy
Załącznik nr 2 do rap 15/2019 – Powiadomienie Wiceprezesa Zarządu Pana. L. Walczyka
Załącznik nr 3 do rap 15/2019 – Powiadomienie Wiceprezesa Pana R. Pisarskiego
Raport bieżący nr 14/2019 z dn. 31.05.2019 r. – Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego.
Raport bieżący nr 13/2019 z dn. 24.05.2019 r. – Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ODLEWNI POLSKICH S.A.
Załącznik do raportu nr 13/2019 – Zaproszenie do składania ofert
Raport bieżący nr 12/2019 z dn. 22.05.2019 r. – Decyzja Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.
Raport bieżący nr 11/2019 z dn. 07.05.2019 r. – Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu
Raport bieżący nr 10/2019 z dn. 06.05.2019 r. – Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 06.05.2019 r.
Raport bieżący nr 9/2019 z dn. 06.05.2019 r. – Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
Raport bieżący nr 8/2019 z dn. 06.05.2019 r. – Wypłata dywidendy
Załącznik do rap. 7/2019 – Treść uchwał
Raport bieżący nr 7/2019 z dn. 06.05.2019 r. – Uchwały podjęte i niepodjęte na ZWZ Spółki w dniu 06.05.2019 r.
Raport bieżący nr 6/2019 z dn. 12.04.2019 r – Zmiana porządku obrad w związku z żądaniem akcjonariusza
Załącznik do rap6/2019 – Projekty uchwał dotyczące wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Spółki spraw
Raport bieżący nr 5/2019 z dn. 09.04.2019 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ i projekty uchwał na ZWZ
Załącznik nr 1 do rap 5/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik nr 2 do rap 5/2019 – Projekty uchwał na ZWZ
Raport bieżący nr 4/2019 z dn. 05.04.2019 r. – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
Raport bieżący nr 4/2019 z dn. 05.04.2019 r. – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
Raport bieżący nr 3/2019 z dn. 04.04.2019 r. – Zmiana terminu publikacji raportu za 2018 rok.
Raport bieżący nr 2/2019 z dn. 03.04.2019 r. – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.
Raport bieżący nr 1/2019 z dn. 28.01.2019 r. – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.