RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2017

Raport bieżący nr 22/2017 z dn. 07.12.2017 r. – Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport bieżący nr 21/2017 z dn. 12.10.2017 r. – Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki
Raport bieżący nr 20/2017 z dn. 12.10.2017 r. – Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.
Raport bieżący nr 19/2017 z dn. 26.09.2017 r. – Zawarcie umów z PROCAST GUSS GmbH
Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 01.09.2017 r – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2017 r.
Raport bieżący nr 17/2017 z dn. 09.06.2017 r. – Zmiana udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów ODLEWNI POLSKICH S.A.
Raport bieżący nr 16/2017 z dn. 08.06.2017 r. – Nabycie akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych
Raport bieżący nr 15/2017 z dn. 08.06.2017 r. – Wybór biegłego rewidenta
Raport bieżący nr 14/2017 z dn. 07.06.2017 r. – Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie
Raport bieżący nr 13/2017 z dn. 19.05.2017 r – Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Załączniki do raportu nr 13/2017
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1A – Formularz Oferty Sprzedaży – osoba fizyczna
Załącznik nr 1B – Formularz Oferty Sprzedaży – osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
Załącznik nr 1C – Formularz Oferty Sprzedaży – podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub podmioty zarządzające aktywami na rachunkach papierów wartościowych
Załącznik nr 2A – Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego – osoba fizyczna
Załącznik nr 2B – Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego – osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
Załącznik nr 2C – Dyspozycja blokady akcji wystawienia instrukcji rozrachunkowej oraz świadectwa depozytowego
Załącznik nr 3A – Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną
Załącznik nr 3B – Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną
Załącznik nr 3C.1 – Oświadczenie podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych
Załącznik nr 3C.2 – Oświadczenie podmiotu zarządzającego aktywami na rachunkach papierów wartościowych
Załącznik nr 4 – Świadectwo depozytowe – osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna
Załącznik nr 4C – Świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza
Załącznik nr 4C(1) – omnibus account – świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza – omnibus account
Załącznik nr 4C(2) – omnibus account – eng – świadectwo depozytowe dla klienta banku depozytariusza – omnibus account
Załącznik nr 5 – Lista punktów obsługi klienta
Raport bieżący nr 12/2017 z dn. 18.05.2017 r. – Uchwała Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Załącznik nr 3 do rap. 11/2017 – Powiadomienie o nabyciu akcji przez Wiceprezesa Zarządu R. Pisarskiego
Załącznik nr 2 do rap. 11/2017 – Powiadomienie o nabyciu akcji przez Wiceprezesa Zarządu L. Walczyka
Załącznik nr 1 do rap. 11/2017 – Powiadomienie o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu Z. Rondudę
Raport bieżący nr 11/2017 z dn. 17.05.2017 r. – Informacja o nabyciu akcji przez Członków Zarządu Spółki
Raport bieżący nr 10/2017 z dn. 17.05.2017 r. – Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego
Raport bieżący nr 9/2017 z dn. 05.05.2017 r. – przydział opcji w ramach Transzy I Programu Motywacyjnego Spółki
Raport bieżący nr 8/2017 z dn. 04.05.2017 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ Spółki w dniu 04.05.2017 r.
Załącznik nr 1 do raportu nr 7/2017 – Treść uchwał.
Raport bieżący nr 7/2017 z dn. 04.05.2017 r. – Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 04.05.2017 r.
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 28.04.2017 r. – Zmiana terminu publikacji raportu Spółki za I kwartał 2017 r
Raport bieżący nr 5/2017 z dn. 06.04.2017 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Załącznik nr 1 do rap. 5/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik nr 2 do rap. 5/2017 – Projekty uchwał na ZWZ.
Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 29.03.2017 r. – Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok
Raport bieżący nr 3/2017 z dn. 24.03.2017 r. – Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportu rocznego SA-R 2016
Raport bieżący nr 2/2017 z dn. 15.02.2017 r. – Realizacja istotnej umowy.
Raport bieżący nr 1/2017 z dn. 26.01.2017 r. – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.