RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2016

Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 31.08.2016 r. – Zawarcie z Ministrem Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu
Raport bieżący Nr 23/2016 z dnia 02.08.2016 r. – Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 19.07.2016 r. – Realizacja istotnej umowy
Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 13.07.2016 r. – Zmiana udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A.
Załącznik do raportu bieżącego nr 20/2016 – Powiadomienie
Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 11.07.2016 r. – Informacja o transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę
Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 08.07.2016 – Rozliczenie transakcji nabycia akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych
Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 06.07.2016 r. – Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie
Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 27.06.2016 r. – zawarcie umowy kredytowej i aneksu do umowy o limit wierzytelności z bankiem
Załącznik do raportu nr 16/2016 – Zaproszenie do składania ofert
Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 15.06.2016 r. – Korekta raportu bieżącego nr 16/2016
Załącznik nr 2 do raportu nr 16/2016 – Załączniki do Zaproszenia
Załącznik nr 1 do raportu nr 16/2016 – Zaproszenie do składania ofert
Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 13.06.2016 r. – Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 06.06.2016 r. – Decyzja Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 01.06.2016 r. – Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki
Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 20.05.2016 r. – wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 17.05.2016 r. – Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie
Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 28.04.2016 r. – Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki
Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 27.04.2016 r. – Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dniu 27.04.2016 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2016 – życiorysy Członków Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 27.04.2016 r. – Powołanie Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 8/2016 – treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27.04.2016 r.
Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 27.04.2016 r. – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.04.2016 r.
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 7/2016 – Projekty uchwał ZWZ
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 7/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 31.03.2016 r. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Raport bieżący nr 6 z dnia 31.03.2016 r. – Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję
Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 22.03.2016 r. – Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportu rocznego SA-R 2015
Raport bieżący nr 4/2016 – z dnia 27.01.2016 r. – Terminarz przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2016 r.
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 22.01.2016 r. – Wyniki kontroli wydane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach
Raport bieżący Nr 2/2016 z dnia 07.01.2016 r – Przekroczenie przez akcjonariusza progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Raport bieżący Nr 1/2016 z dnia 05.01.2016 r. – Przekroczenie progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki