RAPORTY BIEŻĄCE

rok 2015

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 30.12.2015 – zbycie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji ODLEWNI POLSKICH S.A.
Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 23.12.2015 r. – Osiągnięcie przez Bank BGZ BNP PARIBAS SA progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Raport bieżący Nr 24/2015 z dnia 23.12.2015 r. – transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Raport bieżący Nr 23/2015 z dnia 23.12.2015 r. – transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Raport bieżący Nr 22/2015 z dnia 22.12.2015 – Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 07.12.2015 r. – zawarcie aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raport bieżący Nr 20/2015 z dnia 04.12.2015 – zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.
Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 10.11.2015 r. – zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 02.11.2015 r. – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 02.11.2015 r. – Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ w dniu 02.11.2015 r.
Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 02.11.2015 r. – uchwały podjęte przez NWZ
Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 02.11.2015 r. – Uchwały podjęte na NWZ w dniu 02.11.2015 r.
Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 0510.2015 r. – zwołanie NWZ Spółki na dzień 02.11.2015 r.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2015 – ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 02.11.2015 r.
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 15/2015 – projekty uchwał na NWZ Spółki na dzień 02.11.2015 r.
Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 25.09.2015 r. – rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 21.08.2015 r. – zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 12.07.2015 r. – decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach
Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 22.06.2015 r. – wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok
Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 19.06.2015r. –Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dniu 19.06.2015r.
Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 19.06.2015r.
Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 19.06.2015r. – Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 19.06.2015r.
Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 21.05.2015 r. – projekty uchwał ZWZ Spółki na dzień 19.06.2015 r.
Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 21.05.2015 r. – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 19.06.2015 r.
Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 21.05.2015 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.06.2015 r.
Raport bieżący nr 7/2015 – Nabycie znacznego pakietu akcji
Raport bieżący nr 6/2015 – Nabycie znacznego pakietu akcji przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Raport bieżący nr 5/2015 – zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący nr 4/2015 – zapłata zobowiązania podatkowego
Raport bieżący nr 3/2015 – decyzja Dyrektora UKS
Raport bieżący nr 2/2015 – zawarcie aneksu z Raiffeisen Bank Polska S.A. – 10.02.2015 r.
Raport bieżący nr 1/2015 – terminarz przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2015 r. – 29.01.2015 r.