polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Skład Rady wraz z życiorysami zawodowymi

Regulamin Rady Nadzorczej

Członkowie niezależni Rady Nadzorczej wraz z oceną spełnienia kryteriów niezależności

Sprawozdanie z działalności Rady

Polityka wyboru firmy audytorskiej

Polityka świadczenia usług

Procedura wyboru biegłego rewidenta

Za relacje inwestorskie w Odlewniach Polskich S.A. odpowiada:Leszek Walczyk
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
tel. +48 41 275 86 02
fax +48 41 275 86 81
e-mail: leszek.walczyk@odlewniepolskie.pl
polandEnglishGermanfrenchrussia