Logo

Pytanie z 25.09.2017 do Zapytania Ofertowego – system tomografii komputerowej

 

W dniu 25.09.2017 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 22.08.2017 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego systemu tomografii komputerowej”, które przedstawiamy wraz z odpowiedzią ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

Pytanie i odpowiedź 25.09.2017 – system tomografii komputerowej