odlewnie-ue2

W dniu 21.09.2018 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 10.09.2018 r. – Prace B+R Podwykonawstwo, które przedstawiamy wraz z odpowiedziami ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

Pytanie i odpowiedź – B+R Podwykonawstwo 21.09.2018