Pytania z 19.05.2023 do Zapytania Ofertowego – linia pilotażowa

W dniu 19.05.2023 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 17.05.2023 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego systemu tomografii komputerowej”, które przedstawiamy wraz z odpowiedziami ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

Pytania i odpowiedzi 19.05.2023 – linia pilotażowa