odlewnie-ue2

W dniu 17.09.2018 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 10.09.2018 r. – Prace B+R Podwykonawstwo, które przedstawiamy wraz z odpowiedzią ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

Pytanie i odpowiedź – B+R Podwykonawstwo 18.09.2018