odlewnie-ue1

W dniu 16.05.2019 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 25.04.2019 r. – Zestaw pomp cieplnych (2 szt.), które przedstawiamy wraz z odpowiedzią ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

Pytanie z 16.05.2019 i odpowiedź – Zestaw pomp cieplnych (2 szt.)