logo

 

Pytania do Zapytania Ofertowego – Współrzędnościowa maszyna pomiarowa

 

W dniu 05.10.2016 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 28.09.2016 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa fabrycznie nowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej z wyposażeniem z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania”, które przedstawiamy poniżej wraz z odpowiedziami ze strony Zamawiającego:

 

Pytanie:  W związku z zapytaniem dotyczącym zakupu współrzędnościowej maszyny pomiarowej proszę o informację odnośnie parametrów technicznych dotyczących punktu 5. Gdzie zapisano zapis o wymogu liniałów szklanych. Proszę o informacje czy jest to wymóg wiążący?

 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie: Punkt 5 parametrów technicznych zapytania ofertowego dotyczy wymogu wyposażenia maszyny w liniały szklane. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego w tym zakresie i jest to wymóg wiążący.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

Jacek Wojtan