odlewnie-ue1

W dniu 14.05.2019 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 25.04.2019 r. – system odzysku energii cieplnej, które przedstawiamy wraz z odpowiedziami ze strony Zamawiającego w poniższym załączniku.

Pytania z dn.14.05.2019 i odpowiedzi – system odzysku energii cieplnej