W dniu 25.08.2016 Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 18.08.2016 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa mikroskopu metalograficznego z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania”, które przedstawiamy poniżej wraz z odpowiedziami ze strony Zamawiającego:

 

Pytanie 1:  Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie mikroskopu, umożliwiającego pracę z maksymalnym napięciem przyspieszającym nie mniejszym niż 20 kV?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany minimalnego napięcia przyśpieszającego na „nie mniejsze niż 20kV”. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego w tym zakresie.

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie mikroskopu, umożliwiającego obserwację próbek o maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 45 mm?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę maksymalnej wysokości badanej próbki na „nie mniejszą niż 45mm”. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego w tym zakresie.

 

Pytanie 3: Jaka powierzchnia aktywna detektora jest wymagana (dotyczy pkt 6)?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3: Zamawiający nie ma wymagań co do rozmiaru aktywnej powierzchni detektora EDS. Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania dostępne na rynku, spełniające pozostałe kryteria przedmiotu zamówienia opisane w zapytaniu ofertowym.

 

Pytanie 4: Czy dopuszczają Państwo mikroskop, który jest zautomatyzowany w 4 osiach, a opcja pochylenia sterowana jest ręcznie?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 4: Zamawiający nie dopuszcza braku motoryzacji osi T (pochył) stolika preparatowego. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego w tym zakresie.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jacek Wojtan