polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

„Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO””

„Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO””

Projekt „Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO”” – współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka. Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Umowa Nr POPW.01.03.00-26-039/09-00

polandEnglishGermanfrenchrussia