polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych

Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych

eu_projekt_podstrona

Projekt:

“Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości „ Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cel i zakres Projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii obróbki skrawaniem różnych
gatunków żeliwa sferoidalnego w zastosowaniu do wysokowydajnych elastycznych
systemów paletyzacji FMS, a następnie opracowanie technologii obróbki
wytypowanych odlewów na planowanym do zainstalowania systemie FMS.

Beneficjent

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Planowany efekt:

Efektem realizacji projektu będzie nowa technologia obróbki skrawanie odlewów żeliwa sferoidalnego oparta na systemach FMS, stanowiąca innowację procesową. Będzie się ona cechowała większą produktywnością w stosunku do klasycznych technik obróbki CNC, a także efektywniejszym okresem zwrotu inwestycji. W ofercie Spółki zaistnieje nowy, ulepszony produkt, już nie jako surowy odlew, lecz obrobiony komponent odlewniczy, stanowiący element montażowy maszyn lub urządzeń, z wymaganymi przez odbiorców standardami dostaw „just in time”.
Wdrożenie opracowanej technologii będzie dotyczyło w pierwszej kolejności obróbki tych typów odlewów, które dotychczas nie podlegały obróbce i były sprzedawane jako tzw. „surowe odlewy”, a także odlewów nowo uruchamianych z innowacyjnego tworzywa odlewniczego ADI.

Wartość projektu:

Wartość ogółem projektu: 2 344 495,00 PLN,
w tym:
– wydatki kwalifikowalne: 1 936 500,00 PLN
– wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 1 084 475,00 PLN
– wkład własny: 1 260 020,00 PLN

Okres realizacji

01.04.2018 r. – 30.12.2020 r.

polandEnglishGermanfrenchrussia