polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Cel i zakres projektu

Cel i zakres projektu

Cel i zakres projektu:
Cel. Rozwój infrastruktury i kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych (OBRKO) do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu wdrażania innowacji procesowych i produktowych w Spółce Akcyjnej Odlewnie Polskie.
Zakres. Dla realizacji złożonego celu, projekt obejmuje swoim zakresem następujące działania:
wyposażenie nowych pracowni OBRKO i rozwój istniejących w innowacyjne aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne służące prowadzeniu prac B+R,
przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie testowania i walidacji nowych i ulepszonych procesów wytwarzania komponentów odlewniczych (produktów), wykorzystując innowacyjne wyposażenie nabyte w projekcie.

polandEnglishGermanfrenchrussia