polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej

Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej

eu_projekt_podstrona

Projekt „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Umowa Nr POIR.02.01.00-00-0018/15-00.

polandEnglishGermanfrenchrussia