2011.10.19
12 firm uhonorowano certyfikatami „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, które przyznaje NSZZ „Solidarność”. W tym gronie znalazły się Odlewnie Polskie S.A. Nagrody przedstawicielom firm wręczył we wtorek (18.10.2011r.) w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Podkreślił on, że wyróżnienia te są dowodem, że „zgoda buduje”.
Prowadzonej przez NSZZ „Solidarność” akcji nadawania Certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyświeca idea promowania wśród pracodawców dobrych praktyk współpracy i nagradzania ich za kreowanie partnerskich relacji w miejscu pracy.