polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Prace badawczo-rozwojowe (BR)

Prace badawczo-rozwojowe (BR)

 • Projekty realizowane
 • Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” –  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
 • Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości „ Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Inteligentne zintegrowane zrobotyzowane systemy dla MSP kontrolowanych przez Internet w dynamicznych procesach produkcyjnych
 • Zintegrowane podejście do optymalizacji procesów w zakresie wydajności zasobów surowcowych z wyłączeniem technologii odzyskiwania strumieni odpadów

 

 • Projekty zrealizowane
  • Stworzenie w Spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO” –   PO RPW
  • Opracowanie i wdrożenie innowacji technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego POIG Działanie 1.4/4.1
  • Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego POIG Działanie 4.1
  • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji odlewów z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego ze szczególnym uwzględnieniem ADI na elementy pracujące w warunkach zużycia ściernego i obciążeń dynamicznych; 6 ZR7 2005 C/06610
  • Wysokosprawny zespół rozwłókniający dla krajowych termorozwłókniarek o średnicy 1000 mm; 6T08 2004C/6406
  • Automatyzacja procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnej technologii; SPO_WKP na lata 2004-2006 poddziałanie 2.4.1.
  • Wdrożenie zintegrowanego systemu topienia i obróbki pozapiecowej stopów żelaza; SPO_WKP poddziałanie 2.2.1.
  • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego, NCBiR, PBS, Ścieżka B, Lider Konsorcjum – Wydział Odlewnictwa AGH
 • Projekty wdrożone
  • Piece topialne średniej częstotliwości, najnowszej generacji
  • Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania GUSS-INFO
  • System komputerowo wspomaganych prac odlewniczych: CAE – ProCast, CAD/CAM ProEngineer, CATIA, NX
  • Uruchomienie produkcji wysokojakościowych wyrobów z żeliwa, pracujących przy zmiennych obciążeniach termicznych
  • Uruchomienie systemu CAD/CAM/CNC do produkcji oprzyrządowania odlewniczego
  • Obróbka cieplna odlewów z żeliwa ADI
  • Uruchomienie produkcji odlewów z żeliwa SiMo
  • Doskonalenie technologii obróbki pozapiecowej metodą przewodu elastycznego
  • Wdrożenie żeliwa ausferrytycznego (ADI, CADI) do praktyki produkcyjnej
  • Doskonalenie wykorzystania sytemu analizy termicznej ATAS dla poprawy rentowności odlewów
 • Projekty wdrażane
  • Automatyzacja i robotyzacja procesu szlifowania odlewów
  • Obróbka CNC odlewów

polandEnglishGermanfrenchrussia