2012.04.05
W dniu 28 marca 2012 r. w siedzibie Odlewni Polskich S.A. przedstawiciele kilkunastu przedsiębiorstw i instytucji z województwa świętokrzyskiego założyli stowarzyszenie Świętokrzyski Klaster Producentów Branży Metalowej i Odlewniczej „METAL-CAST”. Celem nowej inicjatywy jest m.in. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw, promocja działalności gospodarczej członków klastra, a także prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
W oczekiwaniu na rejestrację stowarzyszenia, członkowie klastra wyznaczą konkretne kierunku działania oraz będą przygotowywać się do pozyskania środków współfinansujących działalność klastra.