2010.12.01
W dniu 1 grudnia 2010 roku Spółka podpisała z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 3 grudnia 2007 roku w wysokości 8.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania Spółki przez Bank Millennium S.A. został przedłużony do dnia 1 grudnia 2011 roku z zachowaniem dotychczasowych warunków oprocentowania i zabezpieczeń. Umowa ta spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 28.02.2009