2010.06.04
PARKIET

02-03 czerwca 2010 środa-czwartek

Odlewnie Wkrótce wniosek do GPW o powrót do notowań ciągłych

Banki kontrolują 39 proc. kapitału

Nowymi akcjonariuszami Odlewni zostało pięć banków, którym producent materiałów z żeliwa był winien pieniądze za toksyczne opcje walutowe. Na początku maja na zgromadzeniu wierzycieli zgodziły się umorzyć ponad połowę sięgającego 102 mln zł długu Odlewni Polskich. Pozostała kwota została skonwertowana na akcje serii G (24,5 mln zł), a 25,5 mln zł będzie spłacone w gotówce w ratach.
– W najbliższych dniach sąd powinien wydać postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Odlewni. Uprawomocni się ono siedem dni po ukazaniu się postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wówczas będziemy mogli wystąpić do zarządu GPW o przywrócenie do notowań ciągłych i opuszczenie Listy Alertów – mówi Leszek Walczyk, wiceprezes Odlewni.
Bank Handlowy objął 3,5 mln akcji serii G po 3 zł (16,9 proc. podwyższonego kapitału), Fortis Bank 1,95 mln papierów (9,5 proc.), a BGŻ 1,3 mln akcji (6,3 proc.). Walory mają też Millennium i ING BSK, ale w liczbie niepowodującej przekroczenia 5-proc. progu. Udział menedżerskiej spółki OP Invest skurczył się do 26,3 z 43,4 proc.
Podwyższenie kapitału musi jeszcze zarejestrować sąd. Papiery te trafią do obrotu giełdowego prawdopodobnie pod koniec tego roku, na podstawie prospektu emisyjnego. Porozumienie OP Invest z bankami zakłada w przyszłości wspólną sprzedaż akcji wybranemu inwestorowi.                 AR