Logo 1 ncbir

Zapytanie ofertowe na dostawę złomu stalowego paczkowanego – projekt pn. „Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości
odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa”.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 do Z.O. formularz ofertowy 

Zał. 1 do ZO (word)