odlewnie-ue1

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych (2 szt.)” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – pompy ciepła

Zał. 1 do ZO formularz ofertowy – pompy ciepła

Zał. 2 do ZO projekt umowy – pompy ciepła Zał. 2 do ZO – pompy ciepła

Zał. 1 do ZO formularz ofertowy – pompy ciepła /word/