odlewnie-ue1

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych (2 szt.)” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe (25.04.2019) – pompy cieplne

Zał. 1 do ZO (25.04.2019) – pompy cieplne

Zał. 2 do ZO (25.04.2019) – pompy cieplne

Zał. 1 do ZO formularz ofertowy – pompy ciepła /word/