Znaczki

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej z wyposażeniem z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” wraz z załącznikami.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do ZO – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do ZO – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do ZO – Formularz oferty (edytowalny)