logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego systemu tomografii komputerowej” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – system tomografii

Zał. 1 system tomografii – formularz ofertowy

Zał. 2 system tomografii – projekt umowy

Zał. 1 system tomografii – formularz ofertowy /word/

Zał. 2.1 do oferty /word/

Zał. 2.2 do oferty /word/

Zał. 2.3 do oferty /word/

Zał. 2.4 do oferty /word/

Zał. 2.5 do oferty /word/

Zał. 2.6 do oferty /word/