Logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowego stołu granitowego z wyposażeniem mocującym z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – stół granitowy

Zał nr 1 formularz ofertowy – stół granitowy

Zał nr 2 projekt umowy – stół granitowy

Zał nr 1 formularz ofertowy – stół granitowy (edytowalny)