Logo 1 ncbir

Zapytanie ofertowe na Prace B+R – Podwykonawstwo Etap 2, 3, 4 wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – Prace B+R Podwykonawstwo Etap 2, 3, 4

Zał. 1 do ZO – Formularz Ofertowy, Podwykonawstwo Etap 2, 3, 4

Zał. 2 do ZO – Projekt umowy, Podwykonawstwo Etap 2, 3, 4

Zał. 3 do ZO – Zasoby Wykonawcy, Podwykonawstwo Etap 2, 3, 4

Zał. 1 do ZO – Formularz Ofertowy, Podwykonawstwo Etap 2, 3, 4 /word/

Zał. 3 do ZO – Zasoby Wykonawcy, Podwykonawstwo Etap 2, 3, 4 /word/