Logo 1 ncbir

Zapytanie ofertowe na Prace B+R – Podwykonawstwo ( Zadanie: Analiza i ocena stosowanego procesu  metalurgicznego żeliwa sferoidalnego w świetle aktualnego stanu wiedzy i techniki) wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – Podwykonawstwo 1

Zał. 1 do ZO – Formularz Ofertowy, Podwykonawstwo 1

Zał. 2 do ZO – Projekt umowy, Podwykonawstwo 1

Zał. 1 do ZO – Formularz Ofertowy, Podwykonawstwo 1 /word/