Logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę oprogramowania wspomagającego kontrolę procesu produkcyjnego z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – Oprogramowanie

Zał. 1 Oprogramowanie – formularz ofertowy

Zał. 2 Oprogramowanie – projekt umowy

Zał. 1 Oprogramowanie – formularz ofertowy /word/