odlewnie-ue1

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego systemu odzysku energii cieplnej” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – odzysk energii cieplnej

Zał. 1 do ZO – odzysk energii cieplnej

Zał. 2 do ZO – odzysk energii cieplnej

Zał. 1 do ZO – odzysk energii cieplnej /word/