Logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowego klimatyzatora z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – klimatyzator

Zał nr 1 do ZO klimatyzator – formularz ofertowy

Zał nr 2 do ZO klimatyzator – projekt umowy

Zał nr 1 do ZO klimatyzator – formularz ofertowy (edytowalny)