Logo

Zapytanie ofertowe na „ Dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego inteligentnego zrobotyzowanego systemu odcinania odlewów” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – system odcinania

Zał. 1 system odcinania – formularz ofertowy

Zał. 2 system odcinania – projekt umowy

Zał. 1 system odcinania – formularz ofertowy (edytowalny)