Logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego elastycznego systemu obróbki skrawaniem FMS składającego się z dwóch środków trwałych tj. obrabiarki CNC i systemu paletyzacji” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – elastyczny system obróbki skrawaniem FMS

Zał. nr 1 elastyczny system obróbki skrawaniem FMS – formularz ofertowy

Zał. nr 2 elastyczny system obróbki skrawaniem FMS – projekt umowy

Zał. nr 3 elastyczny system obróbki skrawaniem FMS – Mapa hali

Zał. nr 1 elastyczny system obróbki skrawaniem FMS – formularz ofertowy (edytowalny)