Zapytanie ofertowe na „Dostawę mikroskopu metalograficznego z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – mikroskop

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy (mikroskop)

Zał. nr 2 – Projekt umowy (mikroskop)

Zał nr 1 do ZO Formularz oferty (edytowalny plik word)