odlewnie-ue1

Zapytanie ofertowe na „Doradztwo w zakresie badania skrawalności wybranych gatunków żeliwa wraz z oceną stabilności procesowej (przeprowadzenie badań)” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe-doradztwo dot. badania skrawalności

Zał. 1 do ZO – doradztwo dot. badania skrawalności

Zał. 2 do ZO – doradztwo dot. badania skrawalności

Zał. 1 do ZO – doradztwo dot. badania skrawalności /word/

Zał. 3 do ZO - doradztwo dot. badania skrawalności

Zał. 4 do ZO - doradztwo dot. badania skrawalności

Zał. 5 do ZO - doradztwo dot. badania skrawalności