Logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego Automatycznego systemu modyfikacji dynamicznej” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – system modyfikacji dynamicznej

Zał. 1 system modyfikacji dynamicznej – formularz ofertowy

Zał. 2 system modyfikacji dynamicznej – projekt umowy

Zał. 1 system modyfikacji dynamicznej – formularz ofertowy /word/