Logo

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowej automatycznej polerki metalograficznej z oprzyrządowaniem, z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania” wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – automatyczna polerka metalograficzna

Zał. nr 1 do ZO Autom.polerka – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 do ZO Autom.polerka – Projekt umowy

Zał. nr 1 do ZO Autom.polerka – Formularz ofertowy (edytowalny)