OFERTA

ARMATURA PRZEMYSŁOWA

Armatura przemysłowa

waga:
15,80 kg

materiał:
EN-GJS 500-7

Armatura przemysłowa

waga:
5,85 kg

materiał:
EN-GJS 500-7

Armatura przemysłowa

waga:
12,70 kg

materiał:
EN-GJS 500-7

Armatura przemysłowa

waga:
4,65 kg

materiał:
EN-GJS 500-7

Armatura przemysłowa

waga:
2,60 kg

materiał:
EN-GJS 400-18LT

Armatura przemysłowa

waga:
7,20 kg

materiał:
EN-GJS 400-18LT

Armatura przemysłowa

waga:
49,20 kg

materiał:
EN-GJS 500-7

Armatura przemysłowa

waga:
8,30 kg

materiał:
EN-GJS 500-7

Armatura przemysłowa

waga:
11,8 kg

materiał:
EN-GJS-400-15