2010.12.10
[09-12-2010 14:56] Odlewnie Polskie planują w 2011 roku wzrost produkcji
odlewów i wyników rok do roku (wywiad)

09.12. Warszawa (PAP) – Odlewnie Polskie planują w 2011 roku wzrost produkcji odlewów do ok. 14 tys. ton z 11-12 tys. ton w tym roku. Spółka zakłada poprawę wyników, choć w dużej mierze jej rezultaty finansowe są uzależnione od kursów walutowych – ponad 80 proc. sprzedaży stanowi eksport.

„W bardzo dobrym 2008 roku produkowaliśmy ponad 14 tys. ton odlewów. Będziemy zmierzać ku tej wielkości. Powinniśmy się o nią otrzeć w przyszłym roku. Należy jednak pamiętać, że tonaż to nie wszystko. Zmienia się struktura sprzedaży. Rośnie udział komponentów odlewniczych, czyli odlewów podlegających dalszemu procesowi przetwarzania: obróbce mechanicznej, cieplnej, poprawie parametrów użytkowych” – powiedział PAP Leszek Walczyk, wiceprezes spółki.

Obecnie udział w produkcji komponentów odlewniczych, czyli odlewów przetworzonych, wynosi ok. 35 proc. Jest to o 5-7 proc. więcej niż rok wcześniej.

„Taki stabilny wzrost udziału produktu wyżej przetworzonego planujemy również w kolejnych latach” – powiedział Walczyk.

Moce produkcyjne Odlewni Polskich to 17 tys. ton odlewów w skali roku. W 2010 roku, według założeń firmy, produkcja wyniesie między 11 a 12 tys. ton. Poza wzrostem sprzedaży komponentów odlewniczych, czyli gotowych części do maszyn i urządzeń dostarczanych klientowi finalnemu, spółka zamierza też rozwijać handel odlewami wyprodukowanymi przez inne odlewnie, poddanymi następnie procesowi przetwarzania w spółce.

„To model typowy dla wielu odlewni, gdzie nawet do 40 proc. obrotu stanowią przychody ze sprzedaży odlewów kupionych w innych zakładach. Na razie w naszym przypadku nie jest to duży udział w sprzedaży, ale widzimy tu pewne możliwości rozwojowe” – powiedział.

Kolejnym pomysłem na rozwój jest działalność ośrodka badawczo-rozwojowego, który ma badać jakość odlewów na potrzeby spółki, ale również na zlecenie zewnętrznych podmiotów.

„Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, w jakie wyposażamy ośrodek, będziemy udoskonalać nasze procesy produkcyjne i rozwijać technologię odlewniczą. Będzie to też dodatkowe źródło przychodów spółki” – poinformował Walczyk.

Wartość inwestycji w budowę ośrodka to 12,4 mln zł. Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 proc. wartości inwestycji, choć wniosków o płatność jeszcze nie składała ze względu na wczesną fazę prac.

„Inwestycja jest w trakcie realizacji. Ośrodek już działa jako struktura organizacyjna spółki, ma podpisaną jedną umowę badawczo-rozwojową. Koncepcja opiera się na rewitalizacji posiadanych przez spółkę budynków. W istniejących obiektach przeprowadzamy prace remontowe, adaptacyjne. Zrewitalizowane obiekty są wyposażane w nowoczesne maszyny i urządzenia”  – powiedział Walczyk.

„Wiele pracowni jest w trakcie tworzenia. Umowa przewiduje zakończenie projektu do 2014 roku, ale z pewnością zostanie on zakończony zdecydowanie wcześniej” – dodał.

Spółka jest w końcowej fazie budowania planu rocznego.

„Jest to dokument wewnętrzny. Trudno w dzisiejszych niestabilnych czasach kusić się o prognozy publiczne. Budujemy rozważny plan, w którym usiłujemy znaleźć konsensus wokół zagadnień z jednej strony związanych z możliwością odbudowywania rynku, z drugiej strony z możliwością wzrostu kosztów, przede wszystkim surowców i kosztów energetycznych” – powiedział Walczyk.

Odlewnie Polskie zakładają wzrost wyników w 2011 roku w porównaniu z rokiem bieżącym, jednak przedstawiciele spółki podkreślają, że realizacja planów będzie w dużym stopniu uzależniona od kursów walutowych. Spółka ponad 80 proc. sprzedaży kieruje za granicę. W
przyszłym roku udział eksportu utrzyma się na podobnym poziomie, może spaść najwyżej o 1-2 pkt. procentowe.

„Nasze wewnętrzne założenia zakładają wzrost w stosunku do roku bieżącego. Mamy poprawnie zbudowany potencjał produkcyjny, dobrą kadrę i niezłą pozycję rynkową. Zakładamy rozwój nie tylko w oparciu o dotychczasowych klientów, ale też nowych. Mamy podstawy do tego, by sądzić, że ten rok będzie rokiem dobrym. Nie wiem jednak, jak będzie
wyglądał kurs złotego. A wahania kursowe przy naszej strukturze sprzedaży i braku, póki co, realizacji polityki zabezpieczeń, są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na osiągane wyniki” – powiedział wiceprezes.

Po trzech kwartałach 2010 roku Odlewnie Polskie miały 1,21 mln zł zysku netto, 1,48 mln zł zysku operacyjnego i 58,5 mln zł przychodów. W analogicznym okresie minionego roku spółka miała 44 tys. zł przychodów, 1,39 mln zł zysku operacyjnego i 48 mln zł przychodów.