2008.08.05
05 sierpnia 2008 roku „PULS BIZNESU” Nr 152 (2659)

GIEŁDA Spółka podtrzymuje prognozy finansowe. Liczy, że trzeci kwartał będzie lepszy pod względem operacyjnym

W drugim kwartale Odlewnie Polskie walczyły nie tylko z mocnym złotym (jak każdy duży eksporter), lecz także z rosnącymi kosztami.
– Nie odnotowaliśmy jeszcze pogorszenia koniunktury w branży, co widać po przychodach, ale drastycznie wzrosły ceny surowców i energii elektrycznej i to negatywnie odbiło się na działalności operacyjnej – informuje Leszek Walczyk, prezes Odlewni.
Przychody Odlewni wzrosły o 11 proc., do 37,69 mln zł, a koszty sprzedanych produktów poszły w górę o prawie 16 proc., do 34,39 mln zł. Do tego wzrosły nieco koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, co w konsekwencji przełożyło się na spadek zysku ze sprzedaży do 0,19 mln zł z 1,77 mln zł w II kwartale 2007 r.
Operacyjnie II kwartał wygląda więc w Odlewniach niezbyt okazale. Spółka zanotowała jedynie 0,13 mln zł zysku operacyjnego, a w tym samym okresie przed rokiem miała 2,09 mln zł (spadek aż o 94 proc.). Rentowność na tym poziomie spadła rok do roku z 6,2 proc. do 0,3 proc.. Ma być lepiej.
– Liczymy, że trzeci kwartał będzie już znacznie lepszy – poprawę widać już w lipcu. Wykonaliśmy w firmie wiele działań mających na celu przerzucenie części rosnących kosztów surowców i energii na odbiorców. Wracamy na przyzwoite poziomy rentowności – mówi Leszek Walczyk.
Ostatecznie Odlewnie zakończyły kwartał z zyskiem netto na poziomie 1,52 mln. zł, czyli o 14 proc. wyższym niż w tym samym okresie przed rokiem (1,33 mln zł).
W wypracowaniu wyniku pomogły spółce przychody finansowe – 2,8 mln zł z rozliczenia transakcji zabezpieczających.
Zarząd podtrzymał prognozę zakładającą wypracowanie w tym roku 150 mln zł przychodów, 8,3 mln zł zysku brutto i 6 mln zł czystego zarobku. Narastająco po dwóch kwartałach jest wykonana odpowiednio w 49,4 proc., 54,3 proc. i 64,2 proc. Odlewnie dalej będą się skupiać na wykonywaniu bardziej przetworzonych produktów. Nadal prowadzone są też rozmowy w sprawie zawiązania joint venture z niemieckim partnerem. [KSA]