polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

NWZ – 18.02.2011 r.

NWZ – 18.02.2011 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.02.2011 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lutego 2011 r.

Opinia projektów Uchwał przez Radę Nadzorczą

Projekty Uchwał

Projektowane zmiany w Statucie Spółki

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

polandEnglishGermanfrenchrussia