2008.05.16
Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. otrzymała tytuł NOVATOR 2007 w konkursie ogłoszonym przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach. Kapituła Konkursu NOVATOR wysoko oceniła projekt pt. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Topienia i Obróbki Pozapiecowej Stopów Żelaza”, który został zakwalifikowany do dziedziny „Innowacyjne inwestycje w produkcji”, w kategorii dużych przedsiębiorstw.
Przyznany przez grono autorytetów w dziedzinie gospodarki i nauki NOVATOR 2007 jest potwierdzeniem znakomitych osiągnięć w dążeniu do unowocześniania technologii produkcji i wyrobów oraz nowatorstwa w poczynaniach kierownictwa przedsiębiorstwa. Sytuuje ODLEWNIE POLSKIE S.A. wśród najlepszych firm z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.