polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Nauka

Nauka

Efektywność wdrażanych innowacji i wysoki ich poziom merytoryczny jest możliwy dzięki współpracy kadry inżynieryjno-technicznej Odlewni z pracownikami naukowymi czołowych ośrodków naukowo-badawczych. Są to wydziały, katedry i zakłady oraz laboratoria Akademii Górniczo-Technicznej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Istotną rolę odgrywały i odgrywają instytucje koordynujące rozwój innowacji, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej.

Strategiczne obszary i ośrodki naukowe:

  • Metalurgia i odlewnictwo specjalnych stopów i kompozytów odlewanych,–Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych, Wydział Odlewnictwa AGH
  • Metalurgia i odlewnictwo specjalnych stopów i kompozytów – Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych, Wydział Odlewnictwa AGH,
  • Obróbka CNC – Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej,
  • Fotowoltaika i zarządzanie energią – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Kraków, Instytut Odlewnictwa Kraków,
  • Tomografia komputerowa, Inteligentne sieci neuronowe, Politechnika Warszawska
  • Staże naukowe dot. stopów specjalnych i kompozytów, fotowoltaiki i obróbki CNC.
polandEnglishGermanfrenchrussia