2007.05.24
Zarząd ODLEWNIE POLSKIE informuje, że w dniu 21 maja 2007 roku Spółka zwrotnie podpisała umowę z Technoguss Tangerhütte GmbH z siedzibą w Tangerhütte na usługowe wykonanie produkcji odlewniczej w jego obiektach fabrycznych, położonych na terenie Niemiec na kwotę 4.350.000,00 EUR, co w przeliczeniu według średniego kursu NBP stanowi kwotę 16.490.415,00 PLN. Umowa będzie realizowana od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.
BM BPH Kontrakt będzie realizowany przez dwa lata i będzie prawdopodobnie stanowić ok. 6% sprzedaży spółki w tym okresie (14,6% ubiegłorocznych przychodów). Wyniki spółki w ostatnich kwartałach są raczej stabilne – zwiększa się sprzedaż, ale lekko pogarszają marże brutto ze sprzedaży, operacyjna, czy netto.