2010.04.02
W dniu 02 kwietnia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. Poprzez głosowanie za zmianami Statutu i nowym składem Rady Nadzorczej oraz wcześniejsze złożenie przez Spółkę w postępowaniu upadłościowym zmodyfikowanych propozycji układowych, a także odwołanie i powołanie Zarządu, Spółka i OP Invest Sp. z o.o. wypełniły warunki porozumienia z dnia 01.04.2010 roku, od których uzależnione jest zobowiązanie Banków do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli za przyjęciem układu.